Skip to main content

LAMBORGHINI CLUB瑞士

俱乐部

Lamborghini Club瑞士为其成员组织美食、文化和社交方面的独家活动,以Sant'Agata Bolognese之家最纯粹的风格展现其热情。从350 GT到Aventador SVJ 63,车迷之间围绕车辆产生的成员友谊是俱乐部生活及对Lamborghini品牌热情的核心。

我们的Lamborghini Club瑞士法语区汇集了Lamborghini瑞士法语区的车迷。Club的成员将与朋友们一起度过欢乐的时刻,享受驾驶激情、美食和文化经历,并在此期间分享他们对Sant’Agata品牌的热爱。

Lamborghini Club
瑞士

Willi Herb, President
Email: mail@lamborghiniclub.ch